Search results for "खेतको रेखदेख गर्नु"

टोक्‍चेपिमा [ʈok‍tsepima] क्रि. 1तोक्‍मा दिनु (sem. domains: 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु.) 2आड दिनु
Comments (0)

 

बारा हाम्‍मा [bara ham‍ma] क्रि. प. बार बार्नु to fense (sem. domains: 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु.)
Comments (0)

 

बेङ्‌सि [beŋ‌si] ना. 1खेत watered field (especially paddy-field)
(sem. domains: 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु, 5.1 - घरायसी समानहरू, 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन.)
2खेती farming, cultivation, agriculture, husbandry
(sem. domains: 6.2 - कृषि.)
Comments (0)

 

साप्‍मा [sap‍ma] क्रि. 1तान्‍नु to pull, to draw, to drag, to stretch, to snatch
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 5.2.5 - अम्‍मल, मादक, 7.3.2.8 - तान्‍नु, 1.3.2.4 - छाल, 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
2खिच्‍नु to draw, to pull
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा.)
3तन्‍काउनु stretch, grow long, brace up
(sem. domains: 7.3.4.7 - फैलिनु.)
Comments (0)

 

सिदा ठेम्‍मा [sida ʈʰem‍ma] क्रि. प. औषधि हाल्‍नु (sem. domains: 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु.)
Comments (0)

 

सिदापाङ्‌डा [sidapaŋ‌ɖa] ना. 1औषधी गर्नु (sem. domains: 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु.) 2ओखतीमूलो medicine
, medicines, medicinal herbs, treatment
(sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)
Comments (0)