Search results for "हस्‍तक्षेप गर्नु"

छाक्‍मा [tsʰak‍ma] क्रि. 1थुन्‍नु imprison, lock up, shut, lock, close, stop up
होङ्‌ङिना चुवा कुलालेङ्‌ चोक्मा छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खोलाको पानी कुल तिर बनाउनु थुन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु, 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु.)
2बन्‍द गर्नु to close, to shut ना लाम्‍बो याप्‌मिचि ओलाम्‌टिनिलोक्‌ बारा हाम्‍माउङ्‌ छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ यो बाटो मानिसहरू नहिँड्‌ने गरी बार बारेर बन्‍द गर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 6.5.2.3 - तला, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.) 3रोक्‍नु to stop, to prevent, to hinder, to obstruct, to shut
(sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 8.4.5.3.4 - ढिलाइ, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.)
4छेक्‍नु to come between, to hinder, to prevent, to obstruct
लाम्‍बो छाक्‍मा आनि आठपहरिया छोङ्‌चिगा ठिक्‌ चालान ए॥ बाटो छेक्‍नु हामी आठपहरिया जातीहरूको एउटा चलन हो। (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.)
5ताछ्‍नु peel, strip off, scrape
फेन्‌डिक्ङा हालो छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ बन्‍चरोले हलो ताछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.)
Comments (0)

 

बान्‍मा [ban‍ma] क्रि. 1अवरोध गर्नु to make hindrance, to make obstacle, to disturb, to obstruct (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 2भुल्‍याउनु 3बाधा दिनु
Comments (0)

 

बान्‍माढेन्‍मा [ban‍maɖʰen‍ma] क्रि. 1अवरोध गर्नु (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 2बाधा दिनु
Comments (0)

 

बाम्‍मा [bam‍ma] 1क्रि. अलमलिनु to forget, to disremember, to be confused
(sem. domains: 3.2.6.1 - बिर्सनु.)
2क्रि. अवरोध दिनु to interrupt (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 3ना. बाधा obstacle, obstruction, block, restraint
Comments (0)

 

बाम्‍माढेन्‍मा [bam‍maɖʰen‍ma] क्रि. 1अवरोध गर्नु to obstruct (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 2बाधा दिनु
Comments (0)

 

मिछाक्‍मा [mitsʰak‍ma] क्रि. नरोक्‍नु (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.)
Comments (0)

 

मिबान्‍ए [miban‍e] 1क्रि.वि. बिना अवरोध (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 2ना. त्रुटि रहित (sem. domains: 8.3.7.3 - पूर्ण.)
Comments (0)

 

मियेप्‍मा [mijep‍ma] क्रि. 1नटेक्‍नु (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 2न उभिनु
Comments (0)

 

हेप्‍मेप्‍मा [hep‍mep‍ma] क्रि. 1अड्‍काउनु to cause to stick or be caught, to obstacle, to fasten
(sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.)
2फुटाउनु to break, to cleave, to burst (a boil, etc.)
Comments (0)