Search results for "यात्रा"

कोम्‍मा [kom‍ma] क्रि. 1खोज्‍नु to search, to seek, to look for
(sem. domains: 7.6.1 - खोज्‍नु, 2.6.2.2 - यौन आकर्षण, 3.5.7.4 - प्रकाशित गर्नु, 7.2.4 - यात्रा, 2.3.1.3 - जाँच्‍नु, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 6.6.2.1 - धातु झिक्‍न भुईं खन्‍नु, 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2जाँच्‍नु to test, to examine, to try
(sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
Comments (0)

 

खाट्‌निङ्‌ना [kʰaʈ‌niŋ‌na] क्रि. 1जाँदिन (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु, 7.4.6 - नहुनु.) 2जान्‍न (sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
Comments (0)

 

खाप्‍माजामा [kʰap‍madzama] क्रि. गइहाल्‍न‍ु
leave immediately
(sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
Comments (0)

 

टानिङ्‌ना [ʈaniŋ‌na] क्रि. आउँदिन (sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
Comments (0)

 

टामा [ʈama] क्रि. 1आउनु to come
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 4.3.4.3 - सरसहयोग, 1.1.3.1 - बतास.)
2उपस्‍थित हुनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 3पुग्‍नु to reach, to arrive
(sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
Comments (0)

 

नोक्‌निङ्‌ना [nok‌niŋ‌na] क्रि. फर्किदिन (sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
Comments (0)

 

नोक्‍माडामा [nok‍maɖama] क्रि. फर्केर आउनु (sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
Comments (0)

 

मिखाप्‍मा [mikʰap‍ma] क्रि. नजानु (sem. domains: 7.2.4 - यात्रा, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

मिनोक्‍मा [minok‍ma] क्रि. 1नफर्कनु (sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु.) 2नफर्किनु (sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
Comments (0)

 

लाम्‌टिमा [lam‌ʈima] क्रि. 1हिँड्‍नु to go, to walk, to pace, to travel on foot
(sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.1.3.2 - बादल, 7.2.4 - यात्रा, 7.1 - चाल, भाव, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2हिँडडुल गर्नु (sem. domains: 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2 - चल्‍नु.) 3यात्रा गर्नु (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)