Search results for "खाना"

आरावा [arawa] ना. 1साँधेको अचार seasoned pickle (sem. domains: 5.2 - खाना.) 2सलाद (sem. domains: 5.2.3 - खानाको प्रकार.)
Comments (0)

 

आहारा [ahara] ना. चारो food (sem. domains: 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

इङा [iŋa] ना. जाँड spirituous liquor made from fermented rice type of beer, fermented wine
(sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.2.3 - भोज, 5.2.3.7 - मादक पर्दाथहरू, 5.2 - खाना, 5.2.3.3.4 - मर्चा, खमिर.)
Comments (0)

 

इमालिङ्‌ [imaliŋ‌] ना. रक्‍सी alcohol, wine, spirit, rum
(sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू, 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

ओमाक्‌ [omak‌] ना. 1तिहुन curry with sauce or gravy
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
2तरकारी vegetables, curry
(sem. domains: 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

ओर्‌सि [or‌si] ना. एक प्रकारको तरकारी वा कोसेली vegetable (sem. domains: 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

ओलेसि [olesi] ना. 1साधेको मुलाको आचार vegetable curry mix with meat 2भुटेको मासु (सगुनको रुपमा राखिने) (sem. domains: 5.2 - खाना.) 3मासु मिसाएको तरकारी
Comments (0)

 

Comments (0)

 

चामा [tsama] 1ना. धान rice-plant, paddy, unhusked rice
बेसिङि चामा लेप्‍मा बेला लिसे॥ खेतमा धान रोप्‍ने समय भयो। (sem. domains: 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना, 6.2.1.1 - अन्‍न उब्‍जाउनु, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट.)
2ना. भात rice, boiled or cooked rice, meal, food
कान्‌छि झान्‍झा चामा ठुक्‍ङा पाङ्‌ङि खाडा॥ कान्‍छी बहिनी भात पकाउन घरमा जाऊ। (sem. domains: 5.2 - खाना, 2.6.1.2 - विहे.)
3क्रि. खानु to eat
(sem. domains: 5.2.2 - खानु, 5 - दैनिक जीवन, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति.)
4क्रि. भात खानु हामो युसा चामा चाङा होटेलङि खाडि ए॥ भरे बेलुकी भात खानु होटेलमा जाऊ है। (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.2.3 - भोज.)
Comments (0)

 

टाङ्‌पेचासा [ʈaŋ‌petsasa] ना. 1राँगाको मासु (देव शब्‍द) buffalo meat (sem. domains: 5.2 - खाना.) 2भैँसीको मासु
Comments (0)

 

नासा [nasa] ना. माछा fish
(sem. domains: 5.2 - खाना, 1.3 - पानी.)
Comments (0)

 

पिसा [pisa] ना. गाईको मासु beef (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना, 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

पोम्‍बे [pom‍be] ना. 1प्रसाद food offered to an idol
(sem. domains: 5.2 - खाना.)
2कोसेली present, gift
Comments (0)

 

फाक्‍सा [pʰak‍sa] ना. सुँगुरको मासु pork (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना, 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

फेङ्‌मासा [pʰeŋ‌masa] ना. गोरुको मासु ox meat (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना, 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

बाबारा [babara] ना. 1सेल रोटी (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.3.4 - तयारी खाना.) 2रोटी bread
(sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)

 

माकेबोरा [makebora] ना. मकै भटमास (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

माङ्‌जा [maŋ‌dza] ना. 1पूजामा चढाउने भात (sem. domains: 5.2 - खाना.) 2भगवानलाई चढाउने प्रासाद offerings in a worship
Comments (0)

 

मेर्‌बासा [mer‌basa] ना. बाख्राको मासु goat meat (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना, 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

मोॽवा [moʔwa] ना. 1जाउलो boiled soft rice, soft oven-cooked rice
(sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2 - खाना, 5.2.3 - खानाको प्रकार.)
2झोल liquid, juice
(sem. domains: 2.5.7.2 - औषधी.)
3तरल liquid, watery
Comments (0)

 

लुङ्‌घाक्चा [luŋ‌gʰaktsa] ना. खिचडी mixture of rice and lentils cooked together
(sem. domains: 5.2 - खाना.)
Comments (0)

 

वासा [wasa] ना. कुखुराको मासु cock meat (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना, 5.2 - खाना.)
Comments (0)