Search results for "बार्‌खा"

बार्‌खा [bar‌kʰa] ना. वर्षा year
(sem. domains: 1.1.3 - मौसम.)
Comments (0)

 

बार्‌खाङा [bar‌kʰaŋa] ना. वार्षिक yearly, annual
(sem. domains: 8.4.1.6 - वर्ष.)
Comments (0)

 

सोरोक्ना बार्‌खा [sorokna bar‌kʰa] क्रि.वि. प्रत्येक वर्ष each year (sem. domains: 8.4.1.6 - वर्ष.)
Comments (0)

 

उसा [usa] ना. 1फलमासु flesh आसाइबा, साङ्‌ग्‍वा उसा एडोक्‌ आभागाङि ठेन्‍डु ए॥ साथी, भैँसीको फलमासु मात्रै मेरो भागमा हाल्‍नु है। (sem. domains: 2.1.7 - मासु, 5.2.3.2.1 - मासु.) 2फल fruit
नान्‌याँना बार्‌खा आइबो उभुङ्‌माङि उसा केङेना रैछो॥ यो साल आँपको बोटले फल फलाए छ। (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 8.1.6.1 - भाग, 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
3मासु flesh, meat, substance that remains between the skin and nut of a fruit
पाक्‌ उसा याङ्‌आखुट्‌टेना? के को मासु ल्‍याएदियौ? (sem. domains: 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)