Search results for "बाङ्‌ग्‍वारि"

बाङ्‌ग्‍वारि [baŋ‌g‍wari] ना. धयेँरो रुखको बोट a kind of tree (sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)
Comments (0)