Search results for "खाक्‌मिक्‌"

खाक्‌मिक्‌ [kʰak‌mik‌] ना. गोली गाँठो ankle
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
Comments (0)