आठपहरिया भाषा शब्दकोषमा शब्द खोजी गर्नुहोस्।

Athpahariya-Cover-Page

शब्द खोज्नको लागि दाँया रहेको कोष्टमा टाइप गर्नुहोला।

आठपहरिया, नेपाली वा अङ्ग्रेजी शब्द खोज्न सक्नु हुन्छ। तपाईँको कीबोर्डमा कुनै अक्षर टाइप गर्न सक्नुभएन भने माथि रहेको अक्षरहरूलाई क्लिक गर्न सक्नु हुन्छ।

[Tip: you can ignore the Languages and Parts of Speech drop-down boxes - they are for advanced searches]